Nevlastná matka ako žiadna iná

nevlastná matka ako žiadna iná - všetko najlepšie k narodeninám