Šťastné pätnáste narodeniny, môj drahý chlapče

šťastné pätnáste narodeniny, môj drahý chlapče - všetko najlepšie k narodeninám

všetko najlepšie k narodeninám praje krásny priateľ