Dúfam, že si dnes môžete urobiť študijnú prestávku

Dúfam, že si dnes môžete urobiť študijnú prestávku - všetko najlepšie k narodeninám