Môžem si aj naďalej užívať svoje dospievajúce roky

môžete si aj naďalej užívať svoje dospievajúce roky - všetko najlepšie k narodeninám