Moje priateľstvo je najlepší darček, školské bestie

moje priateľstvo je najlepší darček, školské bestie - všetko najlepšie k narodeninám

všetko najlepšie k mojej sestre z inej matky