Pre mňa ste vo všetkých smeroch dokonalí

pre mňa ste perfektní vo všetkých smeroch - všetko najlepšie k narodeninám

všetko najlepšie k najlepšej tete na svete